Kassaaparaat koige odavam

Iga ettevõtja, kes on tema nimel fiskaalkassid, on iga päev koos probleemidega, mida seadmed võivad ka tekitada. Nagu kõik arvutiseadmed, ei ole kassaaparaadid defektid ja mõnikord ka rikked. Mitte iga ettevõtte omanik ei tea, et igal ajal, kui kassett on tehtud, peab see sisaldama uut sellist seadet - loomulikult selle olulise ebaõnnestumise.

Varude kassaaparaadi puudumine toodete või teenuste müügiks võib mõjutada maksuhalduri poolt karistuste määramist, sest see takistab müügikirja jaotamist põhiseadme jaotuse kuupäeval. Kassaseadmega kooskõlas olevad dokumendid peaksid sisaldama kassaseadme broðüüri. Selles tekstis ei täiendata mitte ainult seadme remonti, vaid ka nõuandeid kassaaparaadi fiskaalseks muutmiseks või selle mälu muutmiseks. Teenistusasendis tuleb sisestada unikaalne number, mille maksuhaldur on määranud maksuhaldurilt, ettevõtte nime ja nende ruumide aadressi, kus summa võetakse. Kõik need märkused on vajalikud maksulepingu kontrollimisel. Kõik kassaaparaadi ja selle remondi raudteed kuuluvad spetsialistiteenistuse harjutustesse, millega kõik sularahakassereid kasutavad ettevõtjad peaksid sõlmima allkirjastatud lepingu. Mis on kaugel - palun informeerige maksuhaldurit kassapidaja teeninduse tehniku mõningastest muutustest. Müük kassaaparaatides peaks liikuma pidevas järjekorras, nii et kassaaparaadi täitmisel on teil vaja vahetada arvamust teistsugusel arvamusel, samal ajal mälu lugemisel. Kassaseadme mälu lugemine on tõenäoliselt - ka siis, kui selle muutmine toimub ainult volitatud üksuse poolt. Lisaks tuleb seda tööd teha maksuameti töötaja juuresolekul. Eelarvekassa registreerimisest koostatakse asjakohane aruanne, mille koopia saadetakse maksuhaldurile ja uuele ettevõtjale. Ta vajab seda protokolli, et salvestada vastavalt sularahaautomaadiga seotud hilisematele dokumentidele - tema miinus võib viia ameti poolt trahvi määramiseni.